Vodovi

podzemni i nadzemni vodovi – telefonski, signalni i energetski (naponskih razina 0,4, 6/10, 12, 24, 30/35 kV)