Mjerenja i ispitivanja neelektričnih veličina

 • mjerenja broja okretaja i obodne brzine
 • mjerenje ovalnosti komutatora u točnosti 0,01 mm
 • mjerenja centričnosti osovina i remenica te lasersko centriranje
 • mjerenja temperature kontaktnom i beskontaktnom (IR) metodom
 • mjerenja protoka i temperature plinova
 • mjerenje diferencijalnog tlaka do 100 mbar
 • ultrazvučno mjerenje debljine stijenki cjevovoda, rezervoara i konstrukcija
 • mjerenje debljine suhog i mokrog sloja presvlake na magnetičnim i ne magnetičnim materijalima
 • mjerenje i nadzor koncentracije zapaljive smjese u atmosferi
 • traženje mjesta kvara na podzemnim kabelima i lociranje podzemnih instalacija
 • ispitivanje i traženje mjesta ispuštanja rashladnog plina iz rashladnih uređaja
 • ispitivanje uravnoteženosti i dinamičko balansiranje rotora, ventilatora i elisa  promjera do 1600 mm i težine do 4500 kg simetrično (3000 kg nesimetrično)
 • mjerenje i analiza vibracija
 • mjerenja osovina i provrta u točnosti 0,005 mm do promjera 600 mm
 • mjerenje dubine ukapanja metalnih cjevovoda uzduž trase
 • snimanje trasa (dionica) cjevovoda, VN i NN linija te podzemnih i nadzemnih kabela
 • termovizijsko snimanje