Mjerenja i ispitivanja električnih veličina

 • mjerenje impedancije petlje kvara i računska verifikacija
 • mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača
 • mjerenje specifičnog otpora tla
 • ispitivanje zaštitnih uređaja diferencijalne struje
 • ispitivanje i podešavanje prekostrujnih zaštitnih uređaja
 • ispitivanje kontinuiteta zaštitnog vodiča
 • mjerenja otpora podova i zidova
 • ispitivanje otpora izolacije
 • ispitivanje dielektričke čvrstoće
 • precizna mjerenja napona, struje i snage
 • mjerenja vrlo malih otpora
 • ispitivanje elektromotora visokim naponom, udarnim valom (surge test), snimanje karakteristične krivulje elektromotora (ili svitka) za kasniju usporedbu
 • mjerenje indeksa polarizacije izolacije
 • ispitivanje izolacije normaliziranim pulsom (1,2/50) za otkrivanje oštećenja u izolaciji simuliranjem uvjeta rada sličnih atmosferskim izbojima
 • ispitivanje simetričnosti faza trofaznih uređaja
 • ispitivanje stanja kolektorskih i kaveznih rotora asinkronih elektromotora
 • ispitivanje stanja izolacije podzemnih metalnih cjevovoda (metode Pearson, PCM, DCVG&CIPS)
 • ispitivanje električne neprobojnosti izolacije metalnih cjevovoda i razervoara (Holiday detection) – kontaktna metoda (četke)
 • mjerenje veličine i smjera struje katodne zaštite