Lociranje i trasiranje

  • mjerenje dubine ukapanja kabela uzduž trase
  • elaborati o snimljenim trasama kabela, mjerilo 1:5000