Lociranje i trasiranje

  • mjerenje dubine ukapanja metalnih cjevovoda uzduž trase
  • elaborati o snimljenim trasama cjevovoda, mjerilo 1:5000