Izrada

elektro_radovi_izrada3.jpgelektro_radovi_izrada2.jpgelektro_radovi_izrada1.jpg

  • niskonaponski razvodni ormari za industrijska postrojenja i pogone
  • ormari i komandni pultovi za automatsko upravljanje industrijskim procesima
  • ormari za automatsko upravljanje agregatima za rezervno napajanje
  • razvodi i mreže srednjeg i niskog napona
  • elektro i komunikacijske instalacije poslovnih i tehnoloških objekata
  • elektromotorni pogoni standardne izvedbe i regulirani
  • instalacije instrumentacije i procesnog upravljanja
  • gromobranske instalacije
  • instalacije i uređaji za kondicioniranje zraka