Generatori

generatori-2.jpggeneratori-1.jpg

  • AC i DC generatori – zamjena neispravnih namota i mehaničkih dijelova, napona do 1000 V i snage do 4 MW
  • AC generatori – zamjena neispravnih namota i mehaničkih dijelova, napona 1-12 kV, 50 Hz, snage do 12 MW
  • AC generatori – izrada, održavanje i popravak regulatora napona