Elektromotori

prematanje_statora.jpgelektromotori-06.jpgelektromotori-02.jpg

  • AC elektromotori – zamjena neispravnih namota i mehaničkih dijelova, napona do 1000 V (50/60 Hz) i snage do 1 MW
  • DC elektromotori – zamjena neispravnih namota i mehaničkih dijelova, napona do 1000 V i snage do 1 MW
  • AC elektromotori – zamjena neispravnih namota i mehaničkih dijelova, napona 1-12 kV, 50 Hz, snage do 4 MW
  • DC elektromagnetske kočnice