Mato el-d d.o.o.

Naša osnovna djelatnost je izrada, održavanje i popravak elektroenergetskih objekata, postrojenja i instalacija srednjeg i niskog napona. Također posjedujemo radionicu za popravak generatora, elektromotora i crpki.
Smješteni smo u Ivanić-Gradu, na lako dostupnoj lokaciji u blizini izlaza na autocestu
Zagreb – Lipovac.

Info

MATO el-d d.o.o.
Ulica 65. bataljuna ZNG 9, 10310 Ivanić-Grad
Telefon: +385 1 28 31 020 Fax: +385 1 28 31 049
MB: 0588695 OIB: 87847615093
Žiro račun:
2340009-1100086065
e-mail: info@meld.hr